top of page

Samarbete.

SAMARBETSPARTNERS 

"Nätverkens betydelse ökar för varje dag. I en föränderlig värld är det viktigt att genom aktiva partnerskap säkerställa att man har rätt kompetens tillgänglig,

allt för att kunna leverera maximal nytta för kunden."

Henri Ulander Verksamhetskonsult AB

PERIOD
VÅREN 2017
KONTAKTPERSON:
BESKRIVNING AV PARTNERFÖRETAGET:

Henri Ulander, vd & ägare

Konsult avseende förändringsprogram i stora företag

BESKRIVNING
AV SAMARBETE:

Utveckling av gemensam metodik för uppföljning av stora förändringsprogram och dess effekter

bottom of page