top of page

Business Program Management.

BIBLIOTEK

De flesta företag arbetar med någon form av programarbete. Utformning och omfattning varierar. Vi vill lyfta fram en metodik som ger företag möjlighet att skaffa sig ett bättre grepp om sin affärsverksamhet, med fokus på styrning genom löpande uppföljning och utveckling – nämligen Business Program Management.

 

Arbetssättet innebär ett helt nytt sätt att se på företagets ”portfölj” av utvecklingsaktiviteter och åtgärder samt dess värde över tid.

Business Program Management

-introduktion

”Från affärsmål till genomförande”

bottom of page